Thiết bị cảm biến đo mức VEGAPULS SR 68

Liên hệ

VEGAPULS SR 68 là một cảm biến radar để đo mức liên tục của các chất rắn lớn, ngay cả trong điều kiện khó khăn. Nó đặc biệt thích hợp để đo mức trong silo cao và boongke lớn. VEGAPULS SR 68 là một giải pháp kinh tế nhờ vào các thiết lập đơn giản đáng tin cậy và vận hành không cần bảo trì