VEGAFLEX 66 Thiết bị cảm biến TDR để đo mức liên tục

Liên hệ

Thiết bị cảm biến VEGAFLEX 66 là một cảm biến đo mức chất lỏng và chất rắn lớn ở áp suất cao lên đến 400 bar và nhiệt độ lên đến 400 °C. VEGAFLEX 66 có độ chính xác giá trị đo tin cậy và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như bụi, hơi nước, tích tụ và ngưng tụ. Cảm biến này là các giải pháp tốt cho các ứng dụng phức tạp trong ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu cũng như phát điện.