VEGAFLEX 65 Thiết bị cảm biến cảm biến TDR để đo mức liên tục

Liên hệ

Các VEGAFLEX 65 là một cảm biến đo mức đồng trục cho chất lỏng. Ứng dụng điển hình là số đo của dung môi, nhiên liệu và các chất lỏng có độ nhớt thấp, các bộ cảm biến cung cấp các giá trị đo được chính xác và đáng tin cậy.