Thiết bị đo mức cảm biến TDR để đo mức liên tục VEGAFLEX 63

Liên hệ

Các VEGAFLEX 63 là thiết bị cảm biến đo mức chất lỏng trong tất cả các ngành công nghiệp. Bởi vì nó làm việc mượt mà, bề mặt kín và độ bền cao và an toàn thực phẩm an toàn lớp phủ nhựa các cảm biến là lý tưởng cho việc đo lường linh hoạt cho chất lỏng ăn mòn cũng như trong các ứng dụng với yêu cầu vệ sinh cao. Các VEGAFLEX 63 cung cấp giá trị đo chính xác và độc lập với môi trường bị ảnh hưởng như hơi, tích tụ và ngưng tụ.