Cảm biến TDR cho đo mức liên tục VEGAFLEX 61

Liên hệ

Cảm biến đo mức tổng hợp VEGAFLEX 61 có thể được sử dụng để đo các chất lỏng và chất rắn nhẹ số lượng lớn.Không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như bụi, hơi nước, tích tụ và ngưng tụ, bộ cảm biến cung cấp các giá trị được đo đúng và đáng tin cậy. Các VEGAFLEX 61 là giải pháp kinh tế cho phép đo mức độ khác nhau