PRODUCTS
     
Product name: LDOS-Đế kim thu sét cổ điển
Model No.:  LDOS
Brand Name : Kumwell
Country of Origin: Thái Lan
Unit Price: 0
Minimum Order: 
  • Infomation
  • Download Catalogue

Đế kim thu sét cổ điển kết nối kim thu sét với dây dẫn thoát sét là cáp hoặc thanh đồng tròn 

Tiêu chuẩn: BS EN 1982

We always update the latest catalog. You can download here


Name (*) :
Email (*) :
Comment (*) :